Berita

BENGKEL OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

obe1Kuala Nerus, Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran (AQeL) dengan kerjasama Pejabat Pendaftar, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) telah menganjurkan Bengkel Outcome Based Education (OBE) UniSZA pada 24 hingga 25 Julai 2018, bertempat di Dewan Seminar AQeL.

Bengkel ini dikendalikan oleh Prof. Ir. Dr. Shahrir bin Abdulah, President of the Malaysian Higher Educatioan institutions Quality Assurance Network (MyQAN) serta merangkap Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Seramai 30 orang peserta yang terlibat terdiri daripada Ahli Jawatankuasa Task Force (OBE) UniSZA dan Penyelaras Jaminan Kualiti semua fakulti.

Objektif bengkel ini adalah bertujuan untuk memberi latihan berkaitan OBE kepada staf akademik (staf AQeL, ahli Jawatankausa Task Force OBE UniSZA dan semua Penyelaras Jaminan Kualiti Fakulti) dalam memastikan kurikulum pengajian terus kekal releven dengan perkembangan semasa serta memastikan perlaksanaan kurikulum berteraskan OBE dapat diterapkan ke semua fakulti dengan penglibatan dariapada semua pensyarah dan pelajar.

Dengan kehadiran dan kerjasama dari semua peserta diharapkan bengkel ini mencapai objektif yang telah dirancang serta dapat mempertingkatkan lagi kualiti Pengajaran dan Pembelajaran para pensyarah UniSZA khususnya.

obe2

Cetak E-mel

Karnival Siswapreneur @ UniSZA 2018 Siri I

Program Flagship Keusahawanan: Karnival Siswapreneur@UniSZA 2018 Siri I ini merupakan inisiatif Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) untuk memastikan mahasiswa kursus MPU 32092: Asas Pembudayaan Keusahawanan mendapat kesedaran dan pengalaman pembelajaran keusahawanan semasa pengajian di Universiti.

Objektifnya adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menyiapkan diri secara holistik dan meningkatkan peluang graduan untuk memulakan langkah sebagai usahawan siswa dan menkomersialkan produk. Selain itu, ia bertujuan untuk menyebarkan maklumat kepada pelajar mengenai peluang keusahawanan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi dan industri. 

Program kerjasama diantara Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL) bersama Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Pelajar (PKKP) telah dirasmikan oleh Y.Bhg. Prof. Mahadzirah binti Mohamad, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) pada 5 - 6 Mei 2018 (Sabtu & Ahad) bertempat di Dewan Al-Muktafi Billah Shah.

Penilai program ini terdiri daripada pihak industri serta  penilai dalaman UniSZA. Antara aktiviti yang telah diadakan sepanjang program tersebut adalah Pameran & Jualan Produk Pelajar dan pelbagai Pentaksiran HIEPs yang dibuat melalui pameran Real Business Challenge, Business Model Canvas, Kertas Kerja Rancangan Perniagaan, Penilaian Produk dan Penilaian Industri.

Program ini akan dijalankan setiap tahun bagi membentuk pelajar holistik, membuka  peluang pelajar untuk memulakan langkah sebagai usahawan siswa selain membantu mengkomersialkan produk dan mewujudkan ekosistem ‘experiential learning’ kepada mahasiswa MPU 32092: Asas Pembudayaan Keusahawanan berdasarkan modul yang dilancarkan oleh KPT.

Dengan adanya program ini diharapkan pelajar dapat mencapai Hasil Pembelajaran Kursus (HPK/CLO) 2:, menghasilkan idea keusahawanan yang kreatif dan inovatif dan HPK/CLO 3:, merancang dan melaksanakan projek/aktiviti keusahawanan. Program ini pada dasarnya telah berjaya mencapai objektif amalan pendidikan berimpak tinggi (HIEPs) KPT iaitu penguasaan kemahiran insaniah dalam Projek dan Tugasan Kolaboratif (Collaborative assignments and project). Ini dinilai melalui pelajar yang bekerja secara berkumpulan dan menyelesaikan masalah bersama.

Cetak E-mel

“Chinese Bridge” Competition 2018 in Malaysia

kakas2 2“Chinese Bridge” Competition 2018 in Malaysia was held on 5th May 2018 at Kong Zi Institute of University of Malaya. “Chinese Bridge” Competitions are organised by Confucius Institute Headquarters (Hanban) in Beijing and held every year by the Kong Zi Institutes or Kong Zi Classrooms and Chinese embassies and consulates in different countries. Since 2002, this competition has been a very important platform for students from different countries to learn more about China and build a communication bridge between the youth in China and those who come from countries all around the world. 

On 5th May, Director of culture from Chinese Embassy and Foreign Leader of Kong Zi Institute of UM made speeches to encourage all the competitors and foreign students to learn more about China and Chinese culture. This year, there were totally 31 competitors who attended the competition and two students from UniSZA, Wan Nur Anis Amirah Binti Wan Johari from Faculty of Informatic & Computing and Nur Amira Batrisyia Binti Mahadzir from Faculty of Languages & Communication , competed and got No. 17 and No. 1 after drawing in the morning. The competition included two parts, the Chinese speech and the talent show. After the rat race, both of them won the participation award.

This is the first time for students from UniSZA to take part in “Chinese Bridge” competition. The competition is such a good chance for them to gain knowledge about China and the differences between Chinese culture and Malaysian culture through this event.


kakas2 1

Cetak E-mel

Seminar Fiqh Al-Fatihah

21 April 2018 (sabtu) kelab nadi huffaz sesi 2017/2018 dan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL) telah memgadakan Seminar Fiqh Al-Fatihah dengan kerjasama Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) bertempat di Dewan Perdana Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) bermula jam 8.00 pagi dan berakhir 1.00 tengahari.

kakas1 4Seminar ini adalah berkaitan dengan pembelajaran surah al-Fatihah berdasarkan beberapa disiplin ilmu seperti perbincangan dari sudut tajwid, bahasa, feqah dan qiraat yang telah di sampaikan oleh Dr.Azizul bin Hassan, pensyarah, Kolej Al-Quran Terengganu.

Antara objektif pelaksanaan seminar adalah untuk Memantapkan pengetahuan khususnya berkaitan ilmu al-Quran dalam kalangan mahasiswa/i uniSZA. Selain itu, Melahirkan generasi mahasiswa/i dan masyarakat yang celik Al-Quran disamping mencungkil bakat yang terpendam serta memupuk sifat mahabbah didalam komuniti masyarakat.

Program ini melibatkan penyertaan seramai 400 orang peserta yang terdiri daripada pelajar dan pensyarah UniSZA. Program ini diadakan sebanyak dua sesi bermula dari jam 8.00 pagi sehingga jam 1.00 petang. Para peserta telah mendaftarkan diri pada jam 8.00 pagi sehingga jam 8.30 pagi. Program bermula pada jam 8.30 sehingga 10.30 untuk sesi yang pertama. Para peserta diberikan pendedahan oleh penceramah mengenai pengenalan surah al-Fatihah dan perbahasan yang terdapat didalam surah tersebut dari segi tajwid, bahasa, feqah. Peserta diberikan rehat selama 30 minit sebelum sesi kedua bermula. Sesi kedua bermula pada jam 10.30 pagi sehingga jam 12.45 tengah hari. Untuk sesi kedua, peserta didedahkan dengan perbincangan dari segi qiraat, rasm, ijaz dan fawasil berkenaan surah al-Fatihah. Sebelum penceramah menamatkan syarahannya, sesi soal jawab telah dijalankan selama 15 minit.

Maklumbalas peserta yang hadir terhadap penganjuran seminar ini adalah Penglibatan peserta amat memberangsangkan dan sangat meminati apa yang diajari oleh penceramah jemputan serta memberikan cadangan agar program ini terus dijalankan.

Menerusi penganjuran seminar ini, diharapkan agar para peserta akan mendapat pendedahan dan kefahaman tentang cara mudah untuk belajar tajwid dan ilmu berkaitan secara teori dan amali.

kakas1 2 kakas1 3 kakas1 1

Cetak E-mel

FUPL ANJUR PROGRAM ‘WACANA HALAL : SEMBELIHAN PATUH SYARIAH’

kakas3Kuala Nerus, Sabtu - Pada 5 Mei 2018 yang lalu, satu program penyembelihan yang dinamakan ‘Wacana Halal: Sembelihan Patuh Syariah’ telah diadakan di Masjid Baru Tok Jembal, Kuala Nerus.

Program ini merupakan anjuran bersama Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan (FUPL), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Jawatankuasa Masjid Baru Tok Jembal. Program ini melibatkan seramai tiga orang pensyarah dan 300 orang pelajar  Ijazah Sarjana Muda yang mengambil subjek ‘Ilmu Wahyu Dan Kemasyarakatan’ yang terdiri daripada program Pengimejan Perubatan, Bioperubatan, Hubungan Antarabangsa, Bahasa Inggeris dengan Komunikasi serta Industri Rekabentuk dan Syariah.

Program ini bermula seawal jam 8 pagi dan beberapa buah bas telah disediakan untuk membawa pelajar pergi ke masjid. Bermulanya program, para pelajar telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan bagi memastikan tugasan dapat dilakukan dengan lancar. Tugasan-tugasan tersebut ialah memotong bawang, menyediakan air minuman, menanak nasi, menyediakan tempat sembelihan dan sebagainya di perkarangan masjid.

Sementara  itu, satu ceramah tentang penyembelihan diadakan di ruang solat masjid dan disampaikan oleh Ustaz Zamani bin Nawi. Selesai ceramah, sebanyak 59 ekor ayam disembelih dengan sempurna oleh peserta program dan proses memotong dan membersih  ayam dilakukan bersama-sama. Walaupun cuaca panas terik, para pelajar dan pensyarah bergotong royong untuk menyediakan juadah hasil daripada sembelihan untuk dinikmati bersama-sama.

Pelajar lelaki ditugaskan untuk membakar ayam manakala pelajar perempuan dikehendaki menanak nasi dan memasak sup ayam. Semua peserta program dijemput untuk menjamu selera kira-kira jam 12.30 tengahari dan program ini berakhir pada pukul 1 tengahari.

 kakas7 kakas9 kakas10kakas4 kakas6

Cetak E-mel