Penyelidikan

Prinsip asas penyelidikan di UniSZA adalah dengan menerokai idea dan berkongsi apa yang kita pelajari, kita boleh menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Penyelidikan kami diiktiraf secara meluas dari segi pencapaiannya dalam penyelidikan Pengajian Kontemporari Islam, Undang-undang, Perniagaan & Perkhidmatan Kewangan, Perubatan & Penjagaan Kesihatan, Pertanian & Alam Sekitar dan Sistem & Teknologi Pintar. Ia memberi fokus kepada penyelesaian masalah dunia sebenar. Dalam menjalankan penyelidikan, kami mengutamakan perkongsian dan kerjasama  dengan industri, perniagaan dan kerajaan, di mana ianya memberikan manfaat sangat besar kepada komuniti yang lebih luas di peringkat tempatan, nasional dan global.

Cari kepakaran kami

Terokai kepelbagaian pasukan penyelidik kami yang berbakat yang ingin mengubah dunia untuk menjadi lebih baik. Mereka secara aktif bekerjasama dengan pelbagai rakan kongsi daripada industri, kerajaan dan kumpulan komuniti untuk mencipta peluang yang menarik.

Pusat Kecemerlangan

Kluster Penyelidikan

KLUSTER PENYELIDIKANMAKLUMAT & OBJEKTIF KUMPULAN

Peradaban Islam dan Pembangunan Sosial

Kluster Penyelidikan Peradaban Islam dan Pembangunan Sosial adalah sekumpulan ahli akademik yang aktif dalam penyelidikan dan penjanaan ilmu dalam pelbagai disiplin peradaban Islam dan pembangunan sosial termasuk pengajian Islam, pendidikan, bahasa, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Penubuhan kluster ini bermatlamat untuk membudayakan penyelidikan dan memperkayakan khazanah ilmu demi faedah insan dalam bidang peradaban Islam dan pembangunan sosial melalui pemerkasaan pelbagai kumpulan penyelidikan dan  penglibatan ahli penyelidik secara kolaboratif.

Objektif kluster penyelidikan ini adalah untuk:

 1. Merancang dan melaksanakan penyelidikan yang memberi impak kepada kemampanan peradaban Islam dan pembangunan sosial secara bersistematik.
 2.  Merekacipta produk inovasi penyelidikan sebagai solusi alternatif kepada isu permasalahan masyarakat kontemporari dan dunia sejagat.
 3. Membuat jaringan kolaborasi tempatan dan antarabangsa untuk berkongsi idea dan hasil penyelidikan dengan institusi pendidikan, agensi kerajaan, organisasi bukan kerajaan, industri dan komuniti.

 

Kluster ini terdiri daripada:

Kumpulan Kepentingan Khas

●       Pemerintahan Islam

●       Pusat Psikologi dan Rehabilitasi Kanak-kanak
         OKU UniSZA

●       Pemulihan Penagihan dalam Komuniti

●       Pematuhan Susu Ibu Patuh Syariah

Kumpulan Penyelidikan

●       Dialog Peradaban

●       Gerakan Islam

●       Fiqh Wanita

●       Fiqh Perubatan

●       Kewangan Islam   
         Kontemporari

●       Pengurusan
         Komuniti Islam

●       Sahsiah Qurani

●       Al-Quran dan Qiraat

●       Tahfiz

●       Perbandingan
         Agama dan Ajaran
         Sesat

●       Psikologi dan 
         Kaunseling

●       Akidah dan Ilmu
         Kalam

●       Tasawuf dan Akhlak

●       Pemikiran Islam dan
         Falsafah

●       Pengurusan
         Pendidikan

●       Tokoh Ulama
         Melayu

●       Pendidikan Bahasa
         Arab

●       Warisan Pendidikan
         Islam

●       Pengurusan
         Jenazah

●       Pengajian Al-Quran
         dan Ilmu
         Kontemporari

●       Komunikasi

●       Bahasa Arab Terapan

●       Linguistik Forensik

●       Sosiolinguistik

●       Linguistik Pendidikan

●       Linguistik Arab

●       Pengurusan dan
         Persekitaran

●       Tindakan HIV/ AIDS

●       Warisan, Sosiobudaya
         dan Peribumi

●       Pelancongan

●       Kelestarian dan
         Kesejahteraan Komuniti

●       Pemerkasaan dan
         Kepimpinanan Wanita

●       Pemikiran Ilmu Wahyu

●       Kearifan Tempatan

●       Kelestarian Komuniti
         Pantai Timur

●       Pembinaan ETOS
         Malaysia

Perubatan dan
Kesihatan

Kluster Penyelidikan Perubatan & Kesihatan yang merangkumi kumpulan-kumpulan penyelidik daripada bidang perubatan dan  kesihatan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang keutamaan perubatan dan kesihatan serta meneroka bidang perubatan tropika yang luas dan masih tidak diketahui. Kluster penyelidikan ini adalah sejajar dengan bidang keutamaan penyelidikan kesihatan dan keperluan kesihatan di negara ini.

Objektif kluster penyelidikan ini adalah untuk:

 1.  Merancang dan menjalankan penyelidikan berimpak tinggi di dalam penyelidikan translasi untuk menjanakan penyampaian perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang berkesan dan efisien
 2. Membangunkan penyelidikan yang kompeten melalui perubatan dan penjagaan kesihatan berasaskan bukti, penyelidikan klinikal, ekonomi klinikal, penilaian teknologi kesihatan dan pengurusan perubatan.
 3. Menggalakkan penyelidikan antara disiplin dan persekitaran saintifik di dalam amalan klinikal dan kesihatan yang memupuk kecemerlangan di dalam memperoleh, penghasilan, komunikasi, dan implementasi keilmuan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan perubatan dan kesihatan secara efisien dan kreatif.

Kluster ini terdiri daripada:

Kumpulan Kepentingan Khas

●       Kesihatan Mental

●       RehabTECH

Kumpulan Penyelidikan

●       Kecacatan

●       Penilaian dan
         Intervensi Kesihatan
         Komuniti

●       Komuniti
         Penyelidikan
         Pendidikan
         Perubatan

●       Penuaan Sihat

●       Genomik Mikrob &             Penyakit Berjangkit

●       Biologi Sel dan
         Molekul untuk Terapi
         Sasaran

●       Pembedahan

●       Analisis Multivariat
         untuk Genomik
         Fungsian

●       Pendermaan dan
         Pemindahan Organ

●       Nefrologi

●       Kanser Payudara

●       Ortopedik,
         Muskuloskeletal,
         Trauma &Pemulihan

●       Radiologi

●       Perubatan Kecemasan
         (Toksikologi Ketagihan 
          Neurosains Afektif

●       Kesihatan dan
         Kesejahteraan Wanita

●       Obersiti, Ginekologi dan
         Kesihatan Kanak-kanak

●       Diabetes Klinikal

●       Farmasi Klinikal

●       Sains Farmaseutikal

●       Kesihatan Fungsian

●       Tingkah Laku Kesihatan

●       Pengimejan Perubatan
         dan Sains Sinaran

●       Produk Semulajadi dan
         Makanan Fungsian

●       OMICS

●       Kesihatan Awam

 

Pertanian dan
Alam Sekitar

Kluster Pertanian dan Alam Sekitar menyokong aktiviti penyelidikan berkaitan niche Pertanian Lestari. Malaysia yang merupakan negara membangun yang kaya dengan sumber alam serta mempunyai nilai komersial yang tinggi. Terdapat pelbagai tumbuhan herba serta madu yang mempunyai manfaat kesihatan masih belum dikaji sepenuhnya bagi membolehkan penghasilan skala besar produk berkaitan pertanian. Kajian impak alam sekitar daripada pertanian secara komersial akan dilakukan untuk memastikan kemampanan dan kelestarian pertanian.

Objektif kluster penyelidikan ini adalah untuk:

 1. Merancang dan menjalankan penyelidikan berimpak tinggi di dalam penyelidikan translasi untuk menghasilkan hasil pertanian yang lestari dan berkualiti tinggi.
 2. Menggalakkan penyelidikan inter-disiplin dan persekitaran saintifik yang positif dalam menangani isu sekuriti dan keselamatan makanan dari ladang ke meja (Farm to Fork).
 3. Merancang kajian impak dan langkah pencegahan pencemaran alam sekitar akibat aktiviti industri dan pertanian komersial.

Kluster ini terdiri daripada:

Kumpulan Kepentingan Khas

●       Lebah Kelulut

 Kumpulan Penyelidikan

●       Kesihatan dan Kebajikan Haiwan

●       Pembiakan Haiwan

●       Akuakultur

●       Biodiversiti Akuatik

●       Pemakanan Akuatik/Haiwan

●       Pengeluaran Tanaman

●       Kelestarian Alam Sekitar

●       Pemprosesan Makanan

●       Kualiti dan Keselamatan Makanan

●       Sumber dan Kelestarian Tumbuhan Ubat

●       Genetik dan Pembiakan Tumbuhan

●       Perlindungan Tumbuhan

Teknologi dan
Sistem Pintar

Kluster Penyelidikan Teknologi dan Sistem Pintar adalah kumpulan penyelidikan yang menumpukan pada memajukan pembangunan dan aplikasi teknologi pintar dalam pelbagai domain serta penghasilan produk yang canggih. Kelompok ini menghimpunkan penyelidik, pakar dan profesional dari pelbagai bidang untuk bekerjasama dalam projek dan inovasi termaju. Matlamat utamanya adalah untuk memanfaatkan potensi teknologi pintar dan produk berteknologi tinggi untuk menangani cabaran yang kompleks dan meningkatkan kualiti hidup untuk individu dan komuniti.

Objektif kluster penyelidikan ini adalah untuk:

 1. Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang bertujuan untuk mencipta dan memperhalusi teknologi dan sistem pintar (Internet Perkara (IoT), kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin dan analisis data) serta pembuatan yang kukuh dan teknologi yang terkini dan canggih.
 2. Memanfaatkan teknologi pintar untuk mencipta penyelesaian inovatif yang meningkatkan kecekapan, kemampanan dan kesejahteraan merentasi pelbagai sektor.
 3.  Merancang kajian impak antara disiplin yang boleh menghasilkan kepintaran buatan (elemen sistem kepintaran dalam mesin atau produk) yang kini tidak asing lagi penggunaan di seluruh dunia.

Kluster ini terdiri daripada:

Kumpulan Kepentingan Khas

●       Metaverse

●       Sains Data dan Analitik

●       IMachS

 Kumpulan Penyelidikan

●       Multimedia Lanjutan

●       Sistem Pintar dan Autonomi

●       Matematik Pengiraan dan Gunaan

●       Visi Komputer dan Pengurusan Ilmu

●       Keselamatan Maklumat dan Komunikasi

●       Data Pintar

●       Rangkaian dan Komunikasi

●       Biobahan dan Bahan Nano

●       Teknologi CADCAM

●       Pendidikan dan Pengurusan Reka Bentuk

●       Mikrofabrikasi, Sensor, Elektronik & Sistem Komputer

●       Inovasi dan Kelestarian Reka Bentuk Industri

Undang-undang
dan Perniagaan

Kluster Penyelidikan Undang-undang dan Perniagaan adalah sekumpulan ahli akademik, penyelidik, dan pengamal undang-undang dan perniagaan yang bekerjasama dalam penyelidikan dan pembangunan dalam undang-undang dan perniagaan. Kluster penyelidikan ini mengiktiraf kepentingan hubungan antara undang-undang dan perniagaan yang semakin meningkat dan bertujuan untuk menyumbang kepada pemahaman dan pembangunan bidang ini. Dengan menyatukan pakar dalam undang-undang dan perniagaan, kluster ini dapat meneroka idea-idea baru, mengenal pasti isu-isu baru muncul, dan membangunkan penyelesaian yang relevan dan berkesan untuk komuniti perniagaan, pembuat dasar, dan masyarakat.

Objektif kluster penyelidikan ini adalah untuk:

 1.  Membangunkan penyelidikan interdisipliner memberi tumpuan kepada hubungan antara undang-undang dan perniagaan.
 2. Meningkatkan kualiti pengajaran dalam bidang undang-undang dan perniagaan melalui pembangunan kurikulum yang inovatif dan terkini.
 3. Meningkatkan dan memperluaskan rangkaian penyelidikan dan pengajaran dalam undang-undang dan perniagaan.
 4. Memberi input dan nasihat kepada kerajaan dan sektor perniagaan mengenai isu-isu perundangan dan perniagaan yang berkaitan.

 

Kluster ini terdiri daripada:

Kumpulan Kepentingan Khas

●       Pengurusan Risiko dan Takaful

 Kumpulan Penyelidikan

●       Undang-undang dan Keadilan Sosial

●       Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa

●       Undang-undang Syariah dan Amalan Profesional

●       Strategi dan Keselamatan

●       Undang-undang Perniagaan

●       Pengurusan Pemasaran dan Tingkah Laku Pengguna

●       Keusahawanan dan Perniagaan Kecil

●       Ekonomi Gunaan

●       Sains Penyelidikan dan Pengurusan Operasi

●       Pengurusan Tingkah Laku

●       Syariah Perniagaan dan Kewangan

●       Pengurusan Kekayaan/Pengurusan Kekayaan Islam

●       Penyelidikan Kewangan Gunaan

●       Pemodelan Matematik dalam Risiko Perniagaan

●       Tadbir Urus dan Akauntabiliti

●       Pengurusan Perakaunan dan Maklumat

●       Perakaunan Forensik dan Kewangan

 

Objektif Penyelidikan

 • Mengembang dan memantapkan kumpulan penyelidikan di bawah setiap kelompok penyelidikan.

 • Menggalakkan kerjasama penyelidikan dalam pelbagai disiplin.

 • Mengukuhkan kelompok penyelidikan melalui perancangan strategik jangka panjang dan memastikan penyelidikan adalah relevan dan terkini.

 • Menjalinkan kerjasama dan rangkaian penyelidikan dengan institusi tempatan dan antarabangsa.

 • Memupuk budaya penyelidikan dengan menumpukan kepada pencarian jalan penyelesaian bagi masalah tempatan dan global.

Pusat Pengurusan Makmal Berpusat (CLMC)

Pusat Pengurusan Makmal Berpusat (CLMC) menyediakan kemudahan makmal berkualiti untuk analisis dan ujian saintifik, khidmat nasihat dan pengajaran untuk pelajar, penyelidik dan masyarakat dengan menggunakan peralatan terkini dengan tenaga kerja yang cekap dan komited. Antara aktiviti-aktivitinya:

 • Menyelaras pengurusan makmal dan memantau aktiviti makmal di setiap fakulti.

 • Merancang dan menambah baik pembangunan makmal lama dan baharu.

 • Merancang dan meningkatkan kecekapan kakitangan makmal.

 • Merancang laluan kerjaya kakitangan makmal.

 • Mewujudkan makmal yang strategik dan berpusat.

 • Sebagai jambatan antara universiti dan industri untuk bidang makmal berkaitan.

 • Untuk mendapatkan pengiktirafan dan pensijilan makmal khusus seperti ISO, 5S, akreditasi dan pengesahan untuk kecekapan kakitangan.

 • Mengendalikan kewangan yang berkaitan dengan makmal.