Hubungi Kami

Kampus

Kampus Gong Badak

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak, Gong Badak
21300 Kuala Nerus,
Terengganu Darul Iman, Malaysia

Tel : 09-668 8888
Faks : 09-668 7869
E-mel : pro@unisza.edu.my

Kampus Perubatan

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Perubatan, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu
Terengganu Darul Iman, Malaysia

Tel: 09-627 5740
Faks : 09-627 5771
E-mel : pro@unisza.edu.my

Kampus Besut

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Besut, 22200 Besut
Terengganu Darul Iman, Malaysia

Tel : 09-699 3119
Faks : 09-699 3004
E-mel : pro@unisza.edu.my

Pusat Tanggungjawab

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

Pejabat Bendahari

Pusat Pengajian Siswazah

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan

Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan

Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar

Pusat Antarabangsa

Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar