Falsafah

Integrasi Kecemerlangan Islam dan Kontemporari demi Manfaat Ummah

Visi

Menjadi Peneraju Kepada Universiti Islam Integrasi Kontemporari

Misi

Membentuk insan holistik menerusi pendidikan cemerlang dan penyelidikan berimpak tinggi berasaskan pengalaman pintar untuk melestrasikan masyarakat

Moto​

ilmu demi faedah insan new-01

Logo UniSZA

Penarafan UniSZA