Akademik

Fakulti

Fakulti Perubatan

Fakulti Sains Sosial Gunaan

Fakulti Perniagaan & Pengurusan

Fakulti Reka Bentuk Inovatif & Teknologi

Fakulti Farmasi

Fakulti Informatik & Komputeran

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Fakulti Undang-undang & Hubungan Antarabangsa

Fakulti Sains Kesihatan

Fakulti Biosumber & Industri Makanan

Fakulti Bahasa & Komunikasi

Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA

Fakulti Pengajian Umum & Pendidikan Lanjutan

Pusat Kecemerlangan

Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur

Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam