Uncategorised

Program Pengajian

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 12  buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti adalah seperti berikut .

Sila https://comae-i.unisza.edu.my  untuk untuk maklumat Program Pengajian UniSZA dengan lengkap dan terperinci

Terima Kasih. 

Cetak E-mel

Hubungi

Hubungi kami di :

Bahagian Pengurusan Akademik

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Kampus Gong Badak

21300 Kuala Nerus

Terengganu

Web : https://comae-i.unisza.edu.my/

Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

Tel : 09-668 8996/8793

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

Tel : 09-668 7665/7617/7962

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

Tel : 09-668 7628/7619/7705/7763

Seksyen Pentadbiran dan Pengurusan Dasar

Tel : 09-668 7963

 

 

Cetak E-mel

Senat Universiti

PENGERUSI 


Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh  

[Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)]

Prof. Dr. Hafizan bin Juahir

[Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Pembangunan) (Menjalankan Fungsi)/ Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur]

Prof. Dr. Mohd Afandi bin Salleh 

[Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)]

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman         

[Pengarah Kampus Besut]

Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som        

[Dekan Pusat Pengajian Siswazah]

Prof. Dr. Nordin bin Simbak                                  

[Dekan Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Lua Pei Lin

[Dekan Fakulti Farmasi]

Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

[Dekan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi]

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

[Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa]

Prof. Dr. Sakinah binti Harith

[Dekan Fakulti Sains Kesihatan]

Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

[Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi 

[Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam] 

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan 

 [Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi 

[Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi]

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose 

 [Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran]

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

[Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

[Pengarah Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik]

Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

[Pengarah Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri]

Prof. Dr. Fadzli bin Adam                                                                          

[Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam]

Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa    

[Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA]

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan B. Syed Abdullah         

[Pengarah Pusat Perancangan Strategik, dan Pengurusan Sistem Kualiti]

Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar

[Pengarah Pusat Pengajian Teras]

Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

[Pengarah Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar]

Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali

[Pengarah Pejabat Wakaf dan Endowmen]

Prof. Madya Ts. Dr. Mokhairi bin Makhtar

[Pengarah Pusat Kerjaya, Teknousahawanan dan Jaringan Pintar]

Dr. Abdullah bin Ibrahim

[Pengarah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar]

Dr. Mohd Khalid bin Awang

[Pengarah Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian]

Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

[Pengarah Pusat Pembangunan Hospital UniSZA]

Dr. Azman bin Azid

[Pengarah Pusat Pengurusan Makmal Berpusat]

Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad

[Pengarah Pusat Kesenian dan Warisan]

Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh

[Pengarah Penerbit UniSZA (Menjalankan tugas)]

Ahmad Termizi bin Ab Aziz

[Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan]

Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee

[Pengarah Pusat Antarabangsa]

Leftenan Kolonel (B) Azwadi bin Jamian

[Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan]

Ir. Mohd Yasim bin A. Ghani

[Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda]

Ahmad bin Othman

[Pengarah Pusat Islam UniSZA]

Riduan bin Mohamed Arof

[Pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi]

Baharin bin Salim @ Abdullah

[Ketua Unit Risiko]

Abdul Hadi bin Nayan

[Ketua Unit Audit Dalam]

Prof. Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

[Pengarah Pusat Alumni]

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Abdul Mutalib bin Othman

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Che Abdullah bin Abu Bakar

[Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Prof. Dr. Mohd Ridhuan Tee bin Abdullah

[Pusat Pengajian Teras]

Prof. Dr. Nasir bin Mohamad

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Noorhayati binti Mansor

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Datin Dr. Norsiah binti Ahmad

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Rahmah binti Mohd Amin

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Col (B) Wan Pauzi bin Wan Ibrahim

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Zainudin bin Awang

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Yeo Chew Chieng

[Fakulti Perubatan]

                                                                                                                                           

Ahli-ahli seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Datuk Dr. Yahaya bin Ibrahim         

[Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif         

[Fakulti Perubatan]

Prof. Madya Dr. Nalini A/P Arumugam               

[Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Muhamad Ikmal Firdaus bin Mustafa

[Presiden MPP]

Nor Syahirah binti Muhamad Tarmizi

[Setiausaha MPP]

  

Ahli Ex-Officio Universiti Sultan Zainal Abidin

Ismail bin Musa

[Pendaftar]

Shakimah binti Endut

[Bendahari]

Dr. Mohd Badrol bin Awang

[Penasihat Undang-Undang]

Norulhuda binti Makhtar

[Ketua Pustakawan (Menjalankan Fungsi)]

Cetak E-mel