Uncategorised

Ketua Pusat Tanggungjawab


Pendaftar
Pejabat Pendaftar

Encik Ismail bin Ahmad


Bendahari
Pejabat Bendahari

Puan Shakimah binti Endut


Penasihat Undang-Undang
(Menjalankan fungsi)

Profesor Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas


Pengarah 
Pejabat Kampus Besut
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman


Ketua Pustakawan 
Perpustakaan UniSZA 
Puan Norulhuda binti Makhtar (Menjalankan tugas)


Ketua
Unit Audit Dalam UniSZA

Encik Baharin bin Salim

Pengarah 

Pusat Komunikasi Korporat & Pengurusan Perhubungan
Encik Ismail bin Musa


Pengarah
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti & Risiko
Profesor Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah 
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan & Pelaburan
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid


Pengarah 
Pejabat Wakaf & Endowmen
Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

Pengarah 
Pusat Pembangunan Hospital UniSZA
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him


Pengarah 

Pusat Pengurusan Bakat & Latihan UniSZA
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamad

Pengarah 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
Encik Hasbullah bin Ismail


Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan
Profesor Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

Pengarah 
Pusat Asasi Sains & Perubatan
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail


Pengarah 
Pusat Pengurusan Harta Benda
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inkubator Penyelidikan
Profesor Madya Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed


Pengarah
Etika Penyelidikan Manusia UniSZA (UHREC)
-


Pengarah
Penerbit UniSZA
-


Pengarah 

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian
Encik Khalid bin Awang

Pengarah 

Pengurusan Makmal Berpusat
-


Pengarah 
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juhair

Pengarah 
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam
Profesor Dr. Fadzli bin Adam


Pengarah 
Kolej Kediaman & Kesihatan Pelajar
Profesor Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah 
Pusat Islam
Profesor Madya Dr. Lazim bin Omar


Pengarah 
Pusat Alumni, Keusahawanan & Jaringan Industri
Dr. Roslan bin Awang

Pengarah 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
Dr. Abdullah bin Ibrahim


Pengarah
Pusat Sukan & Rekreasi
Encik Riduan bin Arof


Pengarah
Kesenian & Warisan
Dr. Muhamad Fazli bin Ahmad

 
   
   
   

Cetak E-mel

Senat Universiti

PENGERUSI 

Untitled 1
Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan
Naib Canselor
  

AHLI - AHLI

ProfKamarulSyukri1 
Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

-

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Prof Afandi
 Prof. Madya Dr. Mohd Afandi bin Salleh
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
ptm1
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

 Pengarah Kampus Tembila
pps1
 Prof. Dr. Mustafa bin Mamat
Dekan Pusat Pengajian Siswazah
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas
 
Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa
fb1
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

 Dekan Fakulti Perubatan
fp1
Prof. Dr. Ab. Fatah bin Ab. Rahman

 Dekan Fakulti Farmasi
fk11
 Prof. Dr. Sakinah Binti Harith
Dekan Fakulti Sains Kesihatan
frit2
Prof. Dr. Azizah binti Endut
Dekan Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi
ppspk1
 Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud
Dekan Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan
risk1
 Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin
Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan
tembila1
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan 
Untitled 1
 Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
fbk1
 Dr. Zulazhan bin Abd. Halim
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
fit1
 Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin
Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran
ramlee1
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

Dekan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan 
pnc1
 Prof. Dr. Mohd Afandi bin Muhamad
Penolong Naib Canselor
eseri1
 Prof. Madya Dr. Hafizan bin Juahir
Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
TengkuArif
 Prof. Dr. Tengku Mohamad Ariff bin R. Hussin
Pengarah Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
rmic2 
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan,Inovasi dan Pengkomersilan
aqel3
Dr. Sharifah Wajihah Wafa Bt Syed Saadun Tarek Wafa

 Pengarah Pusat Kualiti Akademik dan e-Pembelajaran
asasi
 Prof. Madya Dr. Salwani binti Ismail
Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA
manaf1
 Prof. Dr. Abdul Manaf bin Ali 
Pengarah Institut Kajian Pengeluaran Pertanian dan Inovasi makanan
 TandaSoal
-
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat
inspire1
 Prof. Dr. Fadzli bin Adam
Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam
EngkuFadzli
Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

Penasihat Undang-Undang
pendaftarnewckgu
Encik Ismail bin Ahmad

Pendaftar
bendaharikaksha1
Puan Hajjah Shakimah binti Endut

Bendahari
TandaSoalP
-

Ketua Pustakawan

 bpa1
Encik Muzafar bin Mohd Din
Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

 

Cetak E-mel