Dekan

 

  pps1   Untitled 1

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som

Dekan
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 
Prof. Madya Dr. Mohamad Zaidin bin Mat @ Mohammad

 

wakaf1
Dekan

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan
Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

fuha1
Dekan

Fakulti Undang-Undang, Perakaunan dan Hubungan Antarabangsa
 
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

   


Dekan

Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi


Dekan
Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi
Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

 
  fit1

Dekan
Fakulti Informatik dan Komputeran
 
Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose

Dekan
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

 

fb1

  TandaSoalP

Dekan
Fakulti Perubatan 
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan
Fakulti Sains Sosial Gunaan
Prof. Dr. Norizan binti Abd Ghani

 

 

fk11
Dekan

Fakulti Sains Kesihatan
Prof. Dr. Sakinah binti Harith

fp1
Dekan

Fakulti Farmasi
Prof. Dr. Ab Fatah bin Ab Rahman

   
 
Pengarah
Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar
 

 

 

Cetak