Dekan

 

   

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som

Dekan
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 
Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi 

 


Dekan

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan
Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan


Dekan

Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa
 
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

   


Dekan

Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi


Dekan
Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi
Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

   

Dekan
Fakulti Perubatan 
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan
Fakulti Sains Sosial Gunaan
Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

 

 


Dekan

Fakulti Sains Kesihatan
Prof. Dr. Sakinah binti Harith


Dekan

Fakulti Farmasi
Prof. Dr. Lua Pei Lin

   
Pengarah
Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar
 

 

 

Cetak E-mel