Dekan

 

  pps1   fki1

Dekan
Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Dr. Mustafa bin Mamat

Dekan
Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
 
Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh

 

fesp
Dekan

Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan 
Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

fuha1
Dekan

Fakulti Undang-Undang, Perakaunan dan Hubungan Antarabangsa
 
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

   

fbk1
Dekan

Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Dr. Zulazhan bin Ab. Halim


Dekan
Fakulti Reka Bentuk Inovatif & Teknologi
Prof. Dr. Azizah binti Endut

 
  fit1   fbim12

Dekan
Fakulti Informatik dan Komputeran
 
Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin

Dekan
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan
Prof. Madya Dr. Kamarul 'Ain binti Mustafa

 

fb1

  fssg1

Dekan
Fakulti Perubatan 
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan
Fakulti Sains Sosial Gunaan
Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som

 

 

fk11
Dekan

Fakulti Sains Kesihatan
Prof. Dr. Sakinah binti Harith

ramlee1
Dekan

Fakulti Pengajian Umum & Pendidikan Lanjutan
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

   
  fp1  
Dekan
Fakulti Farmasi
Prof. Dr. Ab Fatah bin Ab Rahman
 

 

 

Cetak E-mel