jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Cetak

Visi, Misi, Moto, Nilai Teras & Nic

VISI

Universiti Pilihan Tersohor di Persada Dunia.

MISI

Menzahirkan insan berperadaban dan berkemahiran teknologi pengurusan melalui kecemerlangan akademik dan keterlibatan komuniti.

MOTO

Ilmu Demi Faedah Insan
(Knowledge for the Benefit of Humanity)

NILAI TERAS

i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan 
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan 
ix. Kebolehpercayaan

NIC

Peradaban Insan dan Teknologi Pengurusan