Workshop On The Development Of Education About Standardisation For Developing Countries

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Jabatan Standard Malaysia akan mengadakan satu bengkel dengan ketetapan seperti dalam `banner` di bawah.

Untuk maklumat lanjut, sila dapatkan brosur program melalui pautan ini http://www.standardsmalaysia.gov.my/v3a/Workshop.pdf

Cetak