Bengkel SPSS dan Bengkel Lanjutan SPSS (FKI)

Memaklumkan Bengkel Asas SPSS dan Bengkel Lanjutan SPSS (FKI) akan diadakan dengan ketetapan berikut :

Program : Bengkel Asas SPSS dan Bengkel Lanjutan SPSS (FKI)
Tarikh : Bengkel Asas SPSS (1 dan 2 Oktober 2011)
Bengkel Lanjutan SPSS (17,18 dan 19 Oktober 2011)
Fasilitator : Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
Tempat : Makmal Komputer Blok E, Kampus Gong Badak
Penyertaan : 30 orang (yang telah berdaftar sahaja)
* mohon kepada peserta membuat pengesahan dengan urusetia.

Cetak E-mel