jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Cetak

Canselor

 

 

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SULTANAH TERENGGANU
SULTANAH NUR ZAHIRAH


D.M.N., D.K.(Terengganu), S.S.M.Z., S.S.M.T.(Terengganu),
Knight Grand Cross (First Class) of the Most Illustrious Order of Chula Com Klao (Thailand)