jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Cetak

Ketua Pusat Tanggungjawab


Pengarah
Jabatan Pengurusan Pembangunan
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

Ketua Pustakawan
Perpustakaan UniSZA
Puan Rohani binti Othman

Pengarah
Pusat Teknologi Maklumat
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan
Profesor Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

Pengarah
Pusat Pengantarabangsaan & Komunikasi Korporat
Dr. Mutia Sobihah binti Abd Halim

Pengarah
Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran
Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

Pengarah
Unit Penilaian Prestasi & Jaminan Kualiti
Prof. Dr. Abdul Malek bin A. Tambi

Pengarah
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Risiko
Profesor Dr. W. Abd Aziz b. W. Mohd Amin

Pengarah
Pejabat Pengarah Kampus Besut
Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Pengarah
Penerbit UniSZA
Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh (Memangku)

Pengarah
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam
Profesor Dr. Fadzli bin Adam

Pengarah
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juahir

Pengarah
Institut Kajian Pengeluaran Pertanian & Inovasi Makanan
Dr. Abd Jamil bin Zakaria

Pengarah
Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
Profesor Dr. Tengku Mohammad Ariff bin R. Hussin

Pengarah
Institut Darul Iman
Profesor Dr. Ibrahim bin Mamat

Pengarah
Jabatan Keselamatan
Encik Ismail bin Ahmad

Pengarah
Bahagian Pengurusan Akademik
Encik Muzafar bin Mohd Din

Pengarah
Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Profesor Madya Dr. Fakhrul Anwar bin Zainol

Pengarah
Kolej Kediaman UniSZA
Dr. Mohd Shahril bin Othman

Pengarah
Pusat Islam UniSZA
Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah
Pusat Keusahawanan & Kebolehpasaran Pelajar
Dr. Wan Amalina binti Wan Abdullah @ Wan Muda

Pengarah
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
Profesor Madya Dr. Mohamad Razali bin Abdullah

Pengarah
Pusat Sukan & Rekreasi
Encik Riduan bin Mohamed Arof

Pengarah
Pusat Kesenian & Warisan
Profesor Madya Sahar Sa'di bin Hashim

Pengarah
Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail

Ketua
Unit Audit Dalam
Encik Baharin bin Salim @ Abdullah

Ketua
Pusat Kesihatan Pelajar
Dr. Yusmina binti Mohd Yusof

Pengarah
Pusat Pendidikan Berterusan
Dr. Mohd Adzim Khalili bin Rohin

Penyelaras
UniSZA@KL
Encik Mohamad Muhaymein bin Ahmed Zawawi

Pengarah
Pusat Pembangunan Hospital Universiti
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

Pengarah
Pejabat Wakaf dan Infaq UniSZA
Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan