• Utama
  • Pentadbiran
  • Ketua Pusat Tanggungjawab

Ketua Pusat Tanggungjawab

pnc1
Penolong Naib Canselor 
(Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti)
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamed

jpp1
Pengarah 
Jabatan Pengurusan Pembangunan
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

pustaka1
Ketua Pustakawan
Perpustakaan UniSZA
Puan Rohani binti Othman

ptm1
Pengarah
Pusat Teknologi Maklumat
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
cicc11
Pengarah
Pusat Pengantarabangsaan & Komunikasi Korporat
Dr. Mutia Sobihah binti Abd Halim
rmic2
Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan
Profesor Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

aqel3
Pengarah
Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran
Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

ppspk1
Pengarah
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti
Profesor Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud
tembila1
Pengarah
Pejabat Pengarah Kampus Besut
Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Pengarah
Penerbit UniSZA
Profesor Dr. Noor Aini binti Yusof

inspire1
Pengarah
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam
Profesor Dr. Fadzli bin Adam
eseri1
Pengarah
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juahir

manaf1
Pengarah
Institut Kajian Pengeluaran Pertanian & Inovasi Makanan
Profesor Dr. Abdul Manaf bin Ali
TandaSoal
Pengarah
Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
Profesor Dr. Tengku Mohammad Ariff bin R. Hussin

idaman1
Pengarah
Institut Darul Iman
Profesor Dr. Ibrahim bin Mamat
pendaftarnewckgu
Pengarah
Jabatan Keselamatan
Encik Ismail bin Ahmad

bpa1
Ketua
Bahagian Pengurusan Akademik
Encik Muzafar bin Mohd Din
cicnet
Pengarah
Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Profesor Madya Dr. Fakhrul Anwar bin Zainol

gb1
Pengarah
Kolej Kediaman UniSZA
Dr. Mohd Shahril bin Othman
pi1
Pengarah
Pusat Islam UniSZA
Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

usahawanan1
Pengarah
Pusat Keusahawanan & Kebolehpasaran Pelajar
Dr. Wan Amalina binti Wan Abdullah @ Wan Muda
holistik1
Pengarah
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
En. Salman bin Lambak (Memangku)


ps1
Pengarah
Pusat Sukan & Rekreasi
Encik Riduan bin Mohamed Arof
psw1
Pengarah
Pusat Kesenian & Warisan
Profesor Madya Sahar Sa'di bin Hashim

asasi
Pengarah
Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail
uad1
Ketua
Unit Audit Dalam
Encik Baharin bin Salim @ Abdullah

umc1
Ketua

Pusat Kesihatan Pelajar
Dr. Yusmina binti Mohd Yusof
cce1
Pengarah
Pusat Pendidikan Berterusan
Dr. Mohd Adzim Khalili bin Rohin

ukl1
Penyelaras
UniSZA@KL
Encik Mohamad Muhaymein bin Ahmed Zawawi
TandaSoal
Pengarah
Pusat Pembangunan Hospital Universiti
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

wakaf1
Pengarah
Pejabat Wakaf dan Infaq UniSZA
Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

agropolis1  
Pengarah

Pusat Pengurusan Ladang
Dr. Abd Jamil bin Zakaria

Cetak E-mel