• Utama

Program Ijazah & Diploma

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 9 buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah), sarjana muda dan diploma. Jumlah keseluruhan program yang ditawarkan pada tahun 2012 ialah 18 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 25 program pengajian diploma. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti pada Sesi 2012/2013 adalah seperti berikut:

 

 

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan kepujian 3 1/2 tahun Diploma Pengaian Islam (Syariah) 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan kepujian 3 1/2 tahun Diploma Pengaian Islam (Usuluddin) 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan kepujian 3 1/2 tahun Diploma Pengaian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab) 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling dengan kepujian 3 1/2 tahun Diploma Pengaian Islam (Dakwah) 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah) 2 1/2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam) 2 1/2 tahun
Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam) 2 1/2 tahun
Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat 2 1/2 tahun

 

 

 

Fakulti Pengurusan Perniagaan & Perakaunan

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajian Bank 2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajian Insurans 2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) dengan kepujian 4 tahun Diploma Kewangan 2 tahun
Diploma Pemasaran 2 tahun
Diploma Perdagangan Antarabangsa 2 tahun
Diploma Perakaunan 2 tahun
Diploma Pengurusan Sumber Manusia 2 tahun

 

 

 

Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian 4 tahun Diploma Undang-undang 2 1/2 tahun

 

 

 

Fakulti Informatik & Komputeran

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan kepujian 4 tahun Diploma Teknologi Maklumat 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan kepujian 4 tahun Diploma Teknologi Multimedia 2 1/2 tahun

 

 

 

 

Fakulti Bahasa & Linguistik

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) 2 1/2 tahun

 

 

 

Fakulti Reka Bentuk & Teknologi Kejuruteraan

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian 3 1/2 tahun Diploma Teknologi Pembuatan 2 1/2 tahun
Diploma Reka Bentuk Perindustrian 2 1/2 tahun

 

 

 

Fakulti Pertanian & Bioteknologi

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan kepujian 4 tahun
Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan kepujian 4 tahun

 

 

 

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 5 tahun Diploma Sains Kejururawatan 3 tahun
Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian 4 tahun Diploma Radiografi 3 tahun
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 3 tahun
Diploma Fisioterapi 3 tahun

 

 

 

Fakulti Teknologi Makanan

 

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian 4 tahun

Cetak E-mel