Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Kuala Nerus, 5 Mei 2021: Pengurusan Universiti merakamkan ucapan tahniah kepada YBrs. Prof. Ts. Dr. Mokhairi Makhtar di atas pelantikan ke Pensyarah Universiti Gred Khas C VK7 (Profesor) di Fakulti Informatik dan Komputeran berkuat kuasa mulai 4 Mac 2021, Prof. Madya Dr. Wan Rohani binti Wan Taib di atas pelantikan ke Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) di Fakulti Sains Kesihatan berkuat kuasa mulai 16 Februari 2021 dan Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz Abdelqader Baioumy di atas kenaikan Gred ke DS53 di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam berkuat kuasa mulai 1 Mei 2021. YBhg. Prof. Dato’ Naib Canselor telah menyampaikan surat pelantikan tersebut di Pejabat Naib Canselor.

DSC 2341 1000 DSC 2347 1000 DSC 2349 1000 DSC 2353 1000

Cetak E-mel