Ketua Pusat Tanggungjawab

Bil

Nama PTj

Singkatan

Nama

KPTj

NAIB CANSELOR

1

Pejabat Naib Canselor

PNC

Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

2

Pejabat Pendaftar

PP

Ismail bin Musa

Pendaftar

3

Pejabat Bendahari

PB

Shakimah binti Endut

Bendahari

4

Pejabat Penasihat Undang-Undang

PPUU

Dr. Mohd Badrol bin Awang

Penasihat Undang-Undang

5

Pejabat Pengarah Kampus Besut

PPKB

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

Pengarah

6

Perpustakaan Al-Wathiqu Billah

PWB

Norulhuda binti Makhtar

Menjalankan fungsi Ketua Pustakawan

7

Unit Audit Dalam

UAD 

Abdul Hadi bin Nayan

Ketua

8

Unit Risiko

UR

Baharin bin Salim @ Abdullah

Ketua

9

Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan

 CCoRM

Ahmad Termizi bin Ab Aziz

Pengarah

10

Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti

SPaQM 

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah

11

Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri

P4P

Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

Pengarah

**UniSZA@Putrajaya (dulu dikenali sebagai Metro UniSZA@KL)

UniSZA@

Putrajaya

12

Pejabat Wakaf dan Endowmen

 WAKAF

Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Eng. Ali

Pengarah

13

Pusat Pembangunan Hospital UniSZA

PPHU 

Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

Pengarah

14

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan

CenTTM

Prof. Dr. Noorhayati binti Mansor

Pengarah

15

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan    

**di bawah Seliaan Pejabat Pendaftar                                              

JKKP 

Lt Kol (B) Azwadi bin Jamian

Pengarah

16

Pusat Antarabangsa

IC

Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee

Pengarah

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

17

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

PTNC (A&A) 

Prof.  Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

18

Fakulti Perubatan

FP

Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan

19

Fakulti Sains Sosial Gunaan

FSSG

Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

Dekan

20

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

FPP

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

Dekan

21

Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi

FRIT

Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

Dekan

22

Fakulti Farmasi

FF

Prof. Dr. Lua Pei Lin

Dekan

23

Fakulti Informatik dan Komputeran

FIK

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose

Dekan

24

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

FKI

Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi

Dekan

25

Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa

FUHA

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

Dekan

26

Fakulti Sains Kesihatan

FSK

Prof. Dr. Sakinah binti Harith

Dekan

27

Fakulti Biosumber dan Industri Makanan

FBIM

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dekan

28

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

FBK

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi

Dekan

29

Pusat  Pengajian Teras

PPT

Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar

Pengarah

30

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik

CoMAE-i

Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

Pengarah

31

Pusat Pengajian Siswazah

PPS

Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som

Dekan

32

Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA

PUSPA

Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

Pengarah

Timbalan Naib Canselor ( Pembangunan dan Penyelidikan)

33

Pejabat Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan dan Inovasi )

 PTNC (P&I)

Prof. Dr. Fadzli bin Adam

Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan dan Inovasi )

34

Pusat Pengurusan Harta Benda

PPHB 

Harun bin Awang

Menjalankan fungsi Pengarah

35

Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan

CREIM 

Prof. Madya Dr. Zarina binti Mohamad

Pengarah

36

Penerbit UniSZA

 PU

Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh

Menjalankan fungsi Pengarah

37

Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian

PPIR 

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Khalid bin Awang

Pengarah

38

Pusat Pengurusan Makmal Berpusat

CLMC

Dr. Azman bin Azid

Pengarah

39

Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur

ESERI

Prof. Dr. Hafizan bin Juahir

Pengarah

40

Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam

INSPIRE

Prof. Madya Dr. Adel M Abdul Aziz Al Geriani

Pengarah

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

41

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

PTNC (HEPA) 

Prof. Dr. Mohd Afandi bin Salleh

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

42

Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar

KKKP

Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah

43

Pusat Islam UniSZA

PI

Ahmad bin Othman

Pengarah

44

Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar

PaKaT

Prof. Madya Ts. Dr. Mokhairi bin Makhtar

Pengarah

45

Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

PPHP

Dr. Abdullah bin Ibrahim

Pengarah

46

Pusat Sukan dan Rekreasi

PSR

Riduan bin Mohamed Arof

Pengarah

47

Pusat Kesenian dan Warisan

PKW

Prof. Madya Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad

Pengarah

48

Pusat Alumni

ACe

Prof. Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

Pengarah

 

Cetak