Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Bil

Nama PTj

Singkatan

Nama

KPTj

       1.

Pejabat Naib Canselor

Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

 

PNC

       2.

Pejabat Pendaftar

Encik Ismail bin Musa

Pendaftar

 

PP
       3. Pejabat Bendahari

Puan Shakimah binti Endut

Bendahari

 

PB
       4. Pejabat Penasihat Undang-Undang

Dr. Mohd Badrol bin Awang

Penasihat Undang-Undang

 

PPUU
       5. Pejabat Pengarah Kampus Besut

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

Pengarah

 

PPKB
       6. Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som

Dekan

 

PPS
       7. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi

Dekan

 

FKI
       8. Fakulti Bahasa dan Komunikasi

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi

Dekan

 

FBK
       9. Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi

Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

Dekan

 

FRIT
       10. Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

Dekan

 

FPP
       11. Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

Dekan

 

FUHA
       12. Fakulti Sains Sosial Gunaan

Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

Dekan

 

FSSG
       13. Fakulti Biosumber dan Industri Makanan

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dekan

 

FBIM
       14. Fakulti Informatik dan Komputeran

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose

Dekan

 

FIK
       15. Fakulti Perubatan

Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dekan

 

FP
       16. Fakulti Sains Kesihatan

Prof. Dr. Sakinah binti Harith

Dekan

 

FSK
       17. Fakulti Farmasi

Prof. Dr. Lua Pei Lin

Dekan

 

FF
       18. Perpustakaan Al-Wathiqu Billah Shah

Puan Norulhuda binti Makhtar

Menjalankan fungsi Ketua Pustakawan

 

PWB
       19. Pusat Pengurusan Harta Benda

Encik Harun bin Awang

Menjalankan fungsi Pengarah

 

PPHB
       20. Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Khalid bin Awang

Pengarah

 

PPIR
       21. Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah

 

SPaQM
       22. Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik

Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

Pengarah

 

CoMAE-i
       23. Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan

Prof. Madya Dr. Zarina binti Mohamad

Pengarah

 

CREIM
       24. Pusat  Pengajian Teras

Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar

Pengarah

 

PPT
       25. Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan

Encik Ahmad Termizi bin Ab Aziz

Pengarah

 

CCoRM
       26. Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan

Prof. Dr. Noorhayati binti Mansor

Pengarah

 

CenTTM
       27. Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri

Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

Pengarah

 

P4P
       28. Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur

Prof. Dr. Hafizan bin Juahir

Pengarah

 

ESERI
       29. Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam

Prof. Madya Dr. Adel M Abdul Aziz Al Geriani

Pengarah

 

INSPIRE
       30.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

**di bawah Seliaan Pejabat Pendaftar

Lt Kol (B) Azwadi bin Jamian

Pengarah

 

JKKP
       31. Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar

Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah

 

KKKP
       32. Pejabat Wakaf dan Endowmen

Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Eng. Ali

Pengarah

 

WAKAF
       33. Penerbit UniSZA

Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh

Menjalankan fungsi Pengarah

 

PU
       34. Pusat Alumni

Prof. Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

Pengarah

 

ACe
       35. Pusat Antarabangsa

Encik Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee

Pengarah

 

IC
       36. Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA

Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

Pengarah

 

PUSPA
       37. Pusat Islam UniSZA

Encik Ahmad bin Othman

Pengarah

 

PI
       38. Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar

Prof. Madya Ts. Dr. Mokhairi bin Makhtar

Pengarah

 

PaKaT
       39. Pusat Kesenian dan Warisan

Prof. Madya Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad

Pengarah

 

PKW
       40. Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

Dr. Abdullah bin Ibrahim

Pengarah

 

PPHP
       41. Pusat Pembangunan Hospital UniSZA

Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

Pengarah

 

PPHU
       42. Pusat Pengurusan Makmal Berpusat

Dr. Azman bin Azid

Pengarah

 

CLMC
       43. Pusat Sukan dan Rekreasi

Encik Riduan bin Mohamed Arof

Pengarah

 

PSR
       44. Unit Audit Dalam

Encik Abdul Hadi bin Nayan

Ketua

 

UAD
       45. Unit Risiko

Encik Baharin bin Salim @ Abdullah

Ketua

 

UR

Cetak E-mel