• Utama
  • Berita
  • 7 STAF AKADEMIK UNISZA TERIMA KENAIKAN PANGKAT

7 STAF AKADEMIK UNISZA TERIMA KENAIKAN PANGKAT

7 Staf Akademik UniSZA terima kenaikan pangkat

1     2     3     4     5     6             7     8           

Kuala Nerus, 17 November 2020: Pengurusan Universiti merakamkan ucapan tahniah kepada tujuh (7) orang Staf Akademik di atas kenaikan pangkat ke Pensyarah Universiti Gred DS52 iaitu seorang (1) daripada FSK, FBIM, FBK, FPP, FIK dan dua (2) orang daripada FKI. Pendaftar UniSZA telah mewakil Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) menyampaikan surat kenaikan pangkat tersebut di Pejabat Pendaftar pada pagi hari ini. Butiran nama staf yang terlibat dalam kenaikan pangkat ini adalah seperti berikut:

BIL.

NAMA

 

FAKULTI

 

1.

Dr. Fairuz binti Mohd Nasir

Fakulti Sains Kesihatan

2.

Dr. Ishamri bin Ismail

Fakulti Biosumber dan Industri Makanan

3.

Dr. Mohd Ala-Uddin bin Othman

Fakulti Bahasa dan Komunikasi

4.

Norhayati binti Abdullah

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

5.

Dr. Normala binti Rahim

Fakulti Informatik dan Komputeran

6.

Dr. Nik Murshidah binti Nik Din

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

7.

Dr. Nooraihan binti Ali

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Cetak E-mel