18 kakitangan UniSZA terima surat kenaikan pangkat

Written by NURUL FAISAL on .

 

18 kakitangan UniSZA terima surat kenaikan pangkat

Kuala Nerus: Seramai 13 staf akademik Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dinaikkan pangkat daripada pelbagai gred iaitu seorang daripada gred DU54 ke DU56 (Profesor Madya), tiga orang daripada gred DS52 ke gred DS54 (Profesor Madya) dan sembilan orang daripada gred DS45 ke gred DS52 (Pensyarah Kanan).

Manakala tiga Pegawai Tadbir telah dinaikkan pangkat daripada gred N41 ke gred N44 dan dua Pegawai Teknologi Maklumat telah dinaikkan pangkat daripada gred F41 ke gred F44

Sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada staf akademik dan staf pentadbiran itu diadakan pada 20 Oktober 2020 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Canselori, UniSZA.

Penyerahan surat disempurnakan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dr. Kamarul Shukri Mat Teh.

Senarai staf yang terlibat dalam kenaikan pangkat ini adalah seperti berikut

Staf Akademik:

Bil.

Nama

Jawatan/Gred

 

1.

Profesor Madya Dr. Azizul Fadzli bin Wan Jusoh @ Ab Rahim 

FP

Pensyarah Perubatan

Gred DU56 (Profesor Madya)

2.

Profesor Madya Ts. Dr. Mohd Khalid bin Awang

FIK

Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya)

3.

Profesor Madya Dr. Anas bin Mohd Yunus

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya)

4.

Profesor Madya Dr. Nadhirah binti Nordin

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya)

5.

Encik Ahmad Tirmizi bin Taha

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

6.

Encik Ahmad Jazlan bin Mat Jusoh

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

7.

Encik Hishamuddin bin Salim

FBK

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

8.

Encik Ahmad Shaharuddin bin Tahar

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

9.

Encik Mohd Shaifulbahri bin Abdullah

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

10.

Encik Abdillah Hisham bin Ab. Wahab

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

11.

Puan Norlina binti Udin @ Kamaruddin

FIK

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

12.

Puan Murshamshul Kamariah binti Musa

FUHA

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

13.

Puan Zaiton binti Mustafa

FKI

Pensyarah Universiti Gred DS52 (Pensyarah Kanan)

Staf Pentadbiran:

Bil.

Nama

Jawatan/Gred

 

1.

Encik Ahmad Hafiz Hilmi bin Salleh @ Hassan

PNC

Pegawai Tadbir Gred N44

2.

Encik Muhammad Redzuan bin Zaaba

INSPIRE

Pegawai Tadbir Gred N44

3.

Encik Bokhairi bin Muhammad

PPIR

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44

4.

Puan Noor Hafizal binti Abdul Azis

PPKB

Pegawai Tadbir Gred N44

5.

Encik Mohd Lokman bin Hamid

PPIR

Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44

k

Cetak