• Utama
  • Pentadbiran
  • Senat Universiti

Senat Universiti

PENGERUSI 


Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh  

[Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)]

Profesor Dr. Fadzli bin Adam

[Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi )]

Prof. Dr. Mohd Afandi bin Salleh 

[Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)]

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman         

[Pengarah Kampus Besut]

Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som        

[Dekan Pusat Pengajian Siswazah]

Prof. Dr. Nordin bin Simbak                                  

[Dekan Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Lua Pei Lin

[Dekan Fakulti Farmasi]

Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

[Dekan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi]

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

[Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa]

Prof. Dr. Sakinah binti Harith

[Dekan Fakulti Sains Kesihatan]

Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

[Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi 

[Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam] 

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan 

 [Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi 

[Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi]

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose 

 [Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran]

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

[Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

[Pengarah Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik]

Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid

[Pengarah Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri]

Prof. Dr. Fadzli bin Adam                                                                          

[Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam]

Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa    

[Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA]

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan B. Syed Abdullah         

[Pengarah Pusat Perancangan Strategik, dan Pengurusan Sistem Kualiti]

Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar

[Pengarah Pusat Pengajian Teras]

Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

[Pengarah Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar]

Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali

[Pengarah Pejabat Wakaf dan Endowmen]

Prof. Madya Ts. Dr. Mokhairi bin Makhtar

[Pengarah Pusat Kerjaya, Teknousahawanan dan Jaringan Pintar]

Dr. Abdullah bin Ibrahim

[Pengarah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar]

Dr. Mohd Khalid bin Awang

[Pengarah Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian]

Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

[Pengarah Pusat Pembangunan Hospital UniSZA]

Dr. Azman bin Azid

[Pengarah Pusat Pengurusan Makmal Berpusat]

Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad

[Pengarah Pusat Kesenian dan Warisan]

Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh

[Pengarah Penerbit UniSZA (Menjalankan tugas)]

Ahmad Termizi bin Ab Aziz

[Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan]

Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee

[Pengarah Pusat Antarabangsa]

Leftenan Kolonel (B) Azwadi bin Jamian

[Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan]

Ir. Mohd Yasim bin A. Ghani

[Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda]

Ahmad bin Othman

[Pengarah Pusat Islam UniSZA]

Riduan bin Mohamed Arof

[Pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi]

Baharin bin Salim @ Abdullah

[Ketua Unit Risiko]

Abdul Hadi bin Nayan

[Ketua Unit Audit Dalam]

Prof. Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

[Pengarah Pusat Alumni]

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Abdul Mutalib bin Othman

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Che Abdullah bin Abu Bakar

[Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Prof. Dr. Mohd Ridhuan Tee bin Abdullah

[Pusat Pengajian Teras]

Prof. Dr. Nasir bin Mohamad

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Noorhayati binti Mansor

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Datin Dr. Norsiah binti Ahmad

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Rahmah binti Mohd Amin

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Col (B) Wan Pauzi bin Wan Ibrahim

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Zainudin bin Awang

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Yeo Chew Chieng

[Fakulti Perubatan]

                                                                                                                                           

Ahli-ahli seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Datuk Dr. Yahaya bin Ibrahim         

[Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif         

[Fakulti Perubatan]

Prof. Madya Dr. Nalini A/P Arumugam               

[Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Muhamad Ikmal Firdaus bin Mustafa

[Presiden MPP]

Nor Syahirah binti Muhamad Tarmizi

[Setiausaha MPP]

  

Ahli Ex-Officio Universiti Sultan Zainal Abidin

Ismail bin Musa

[Pendaftar]

Shakimah binti Endut

[Bendahari]

Dr. Mohd Badrol bin Awang

[Penasihat Undang-Undang]

Norulhuda binti Makhtar

[Ketua Pustakawan (Menjalankan Fungsi)]

Cetak E-mel