• Utama
  • Pentadbiran
  • Senat Universiti

Senat Universiti

PENGERUSI 


Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

Naib Canselor

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(b) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh  

[Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)]

Kosong

[Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)]

Prof. Dr. Fadzli bin Adam

[Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi )]

 

Ahli-ahli seksyen 22(1)(c) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman         

[Pengarah Kampus Besut]

Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som        

[Dekan Pusat Pengajian Siswazah]

Prof. Dr. Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi

[Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam]

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi

[Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi]

Prof. Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed

[Dekan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi]

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

[Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

[Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa]

Prof. Dr. Norizan binti Abdul Ghani

[Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

[Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Prof. Madya Dr. Ahmad Nazari bin Mohd Rose

 [Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran]

Prof. Dr. Nordin bin Simbak                            

[Dekan Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Sakinah binti Harith                              

[Dekan Fakulti Sains Kesihatan]

Prof. Dr. Lua Pei Lin

[Dekan Fakulti Farmasi]

Encik Harun bin Awang

[Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda (Menjalankan Fungsi)]

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Khalid bin Awang

[Pengarah Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian]

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah       

[Pengarah Pusat Perancangan Strategik, dan Pengurusan Sistem Kualiti]
Prof. Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

[Pengarah Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik]

Prof. Madya Dr. Zarina binti Mohamad

[Pengarah Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan]

Prof. Madya To' Puan Dr. Nizaita binti Omar

[Pengarah Pusat Pengajian Teras]

Encik Ahmad Termizi bin Ab Aziz

[Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan]

Prof. Dr. Noorhayati binti Mansor

[Pengarah Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan]

Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid           

[Pengarah Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan dan Jaringan Industri]

Prof. Dr. Hafizan bin Juahir                      

[Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur]

Leftenan Kolonel (B) Azwadi bin Jamian

[Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan]

Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

[Pengarah Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar]

Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh

[Pengarah Penerbit UniSZA (Menjalankan Tugas)]

Prof. Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

[Pengarah Pusat Alumni]

Encik Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee

[Pengarah Pusat Antarabangsa]

Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa    

[Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA]

Encik Ahmad bin Othman

[Pengarah Pusat Islam UniSZA]

Prof. Madya Ts. Dr. Mokhairi bin Makhtar

[Pengarah Pusat Kerjaya, Teknousahawanan dan Jaringan Pintar]

Prof. Madya Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad

[Pengarah Pusat Kesenian dan Warisan]

Dr. Abdullah bin Ibrahim

[Pengarah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar]

Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him

[Pengarah Pusat Pembangunan Hospital UniSZA]

Dr. Azman bin Azid

[Pengarah Pusat Pengurusan Makmal Berpusat]

Encik Riduan bin Mohamed Arof

[Pengarah Pusat Sukan dan Rekreasi]

Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali

[Pengarah Pejabat Wakaf dan Endowmen]

Encik Abdul Hadi bin Nayan

[Ketua Unit Audit Dalam UniSZA]

Encik Baharin bin Salim @ Abdullah

[Ketua Unit Audit dan Risiko]

Ahli-ahli seksyen 22(1)(d) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Dr. Abdul Mutalib bin Othman

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Mohd Ridhuan Tee bin Abdullah

[Pusat Pengajian Teras]

Prof. Dr. Nasir bin Mohamad

[Fakulti Perubatan]

Prof. Datin Dr. Norsiah binti Ahmad

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Rahmah binti Mohd Amin

[Fakulti Perubatan]

 Prof. Dr. Col (B) Wan Pauzi bin Wan Ibrahim

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Zainudin bin Awang

[Fakulti Perniagaan dan Pengurusan]

Prof. Dr. Yeo Chew Chieng

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdulah

[Fakulti Pengajian Kontemporari Islam]

Prof. Dr. Basri bin Ibrahim

[Fakulti Pengajian Kontemporari Islam]

Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin

 [Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dr. Rusli bin Ismail

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Asma’ binti Hassan

[Fakulti Perubatan]

Prof. Dr. Abdul Rahim Wong

[Fakulti Perubatan]

Prof. Ts. Dr. Azizah binti Endut

[Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi]

Prof. Dr. Nyi Nyi Naing @ Syed Hatim Noor

[Fakulti Perubatan]

Ahli-ahli seksyen 22(1)(e) Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin

Prof. Datuk Dr. Yahaya bin Ibrahim         

[Fakulti Sains Sosial Gunaan]

Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif         

[Fakulti Perubatan] 

Prof. Madya Dr. Nalini A/P Arumugam               

[Fakulti Biosumber dan Industri Makanan]

Saudara Muhamad Ikmal Firdaus bin Mustafa

[Presiden MPP]

Saudari Nor Syahirah binti Muhamad Tarmizi

[Setiausaha MPP]

Ahli-Ex-Officio

Puan Shakimah binti Endut

[Bendahari]

Kosong

[Penasihat Undang-Undang]

Puan Norulhuda binti Makhtar                                                      

[Ketua Pustakawan (Menjalankan Fungsi)]

Cetak E-mel