Program Pengajian

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 12  buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti adalah seperti berikut :

Sila (KLIK disini) untuk maklumat Program Pengajian UniSZA dengan lengkap dan terperinci).

Terima Kasih.

 

Cetak E-mel