Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

DHB
Naib Canselor
Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR

kosong Prof KAMARUL 2 format gambar LPU TERKINI 14012021 TNC PP 2
Timbalan Naib Canselor
(HEPA)

Kosong
Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh

Timbalan Naib Canselor
( Penyelidikan dan Inovasi )

Profesor Dr. Fadzli Bin Adam


PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

IBM Kak Sya1

kosong

Bendahari
Pn. Hajjah Shakimah binti Endut 
 Pendaftar
En. Ismail bin Musa
Penasihat Undang-Undang
Kosong
Ir Yasin ProfNordin  
Pengarah Kampus Besut
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan
En. Muzafar bin Mohd Din

 
     
     
 

 

Cetak E-mel