Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

DHB
Naib Canselor
Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR

Prof HAFIZAN 2 Prof KAMARUL 2 Prof Afandi
            Menjalankan Fungsi           Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi)

Profesor Dr. Hafizan Juahir

Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
Timbalan Naib Canselor
(HEPA)

Profesor Dr. Mohd Afandi bin Salleh


PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

IBM

Bendahari
Pn. Hajjah Shakimah binti Endut

Kak Sya1

Pendaftar
En. Ismail bin Musa

TandaSoal

            Menjalankan Fungsi           Penasihat Undang-Undang 
Dr. Mohd Badrol bin Awang

  Ir Yasin ProfNordin
 
gambar mizi 5
Pengarah PPHB
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani
Pengarah Kampus Besut
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan
Ahmad Termizi bin Ab Aziz
  TandaSoalP  
 
              Menjalankan Fungsi             Ketua Pustakawan
Puan Norulhuda binti Makhtar

 

Cetak E-mel