Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

DHB
Naib Canselor
Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR

  ProfKamarulSyukri11 pnc1 Prof Afandi
Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
 Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamad
(Menjalankan Fungsi)
Timbalan Naib Canselor
(HEPA)

Profesor Madya Dr. Mohd Afandi bin Salleh


PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

pendaftarnewckgu

Pendaftar
En. Ismail bin Ahmad

Kak Sya1

 Bendahari
Pn. Hajjah Shakimah binti Endut

undang2

Penasihat Undang-Undang 
Profesor Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas

  Ir Yasin   ProfNordin  
Pengarah PPHB
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani


Pengarah Kampus Besut
Prof. Dr. Mohd Nordin Abdul Rahman

Cetak E-mel