Pengurusan Tertinggi

Naib Canselor

DHB
Naib Canselor
Profesor Dato' Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan

 

TIMBALAN NAIB CANSELOR

  ProfKamarulSyukri11 TNCPIHafizan Prof Afandi
Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
 Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

Profesor Dr. Hafizan Juahir
(Menjalankan Fungsi)
Timbalan Naib Canselor
(HEPA)

Profesor Dr. Mohd Afandi bin Salleh


PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

pendaftarnewckgu

Pendaftar
En. Ismail bin Ahmad

Kak Sya1

 Bendahari
Pn. Hajjah Shakimah binti Endut

TandaSoal

Penasihat Undang-Undang 
Dr. Mohd Badrol bin Awang
(Menjalankan fungsi)

  Ir Yasin ProfNordin
 
IBM  
Pengarah PPHB
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani
Pengarah Kampus Besut
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
Pengarah Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan
En. Ismail bin Musa
  TandaSoalP  
 
  Ketua Pustakawan
Puan Norulhuda binti Makhtar
(Menjalankan Fungsi)
 

Cetak E-mel