• Utama
  • Akademik & PTj
  • Pejabat

PEJABAT

home Pejabat Naib Canselor

Laman web : https://pnc.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8891
Faks : 09-668 7887

home Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Laman web : https://ptnca.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8485
Faks : 09-668 7889

home Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Laman web : https://ptncp.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8489
Faks : 09-668 7890

home Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Laman web : https://www.unisza.edu.my/hepa/
Tel : 09-668 8673
Faks : 09-668 7842

home Pejabat Pendaftar

Laman web : https://pendaftar.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8360
Faks : 09-668 7884

home Pejabat Bendahari

Laman web : https://bendahari.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 7901
Faks : 09-668 7841

home Pejabat Penasihat Undang-Undang

Laman web : https://ppuu.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8087
Faks : 09-668 7881

home Pejabat Pengarah Kampus Besut

Laman web : https://www.unisza.edu.my/ppkbesut/
Tel : 09-699 3001
Faks : 09-699 3004

home Pejabat Wakaf dan Endowmen UniSZA

Laman web : https://wakaf.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8957
Faks : -

home Perpustakaan Al-Wathiqu Billah

Laman web : https://perpustakaan.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 7922
Faks : 09-668 7854
home Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Laman web : https://keselamatan.unisza.edu.my
Tel : 09-668 7706
Faks : 09-668 7853
home Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar

Laman web : https://www.unisza.edu.my/kolejkediaman/
Tel : 09-668 7740
Faks : 09-668 7875

Cetak E-mel