jata Portal Rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia

Hebahan

STARS

Dialek Terengganu

napok

Nampak (BM), See (English)

Fakta & Nombor

Pelajar Jumlah
  • Prasiswazah
  • Siswazah
  • Antarabangsa

7625
730
216

Staf  
  • Akademik
  • Bukan Akademik
729
1000

Data pada tarikh : 16 / 07 / 2015