Bersama-sama ini dilampirkan maklumat Iklan bagi pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) di bawah

Iklan TNC HEPA – Pelanjutan
T-Leadership CV TNC 2024

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada:

Pendaftar
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

E-mel: pendaftar@unisza.edu.my

Sekian, terima kasih.