BILPERKARASEMESTER PENGAJIAN
Semester Pendek 2014/15Semester I Sesi 2014/15 (Diploma Kohort Lama & FPSK)Semester I Sesi 2014/15 Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baru)Semester II Sesi 2014/15 (Diploma Kohort Lama & FPSK)Semester II Sesi 2014/15 Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baru)Semester Pendek 2015/16 (Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baru)
&
Semester Khas Sesi 2014/15 (Ijazah Sarjana Muda & Diploma Kohort Baru)
1. Umum keputusan peperiksaan selepas satu (1 hari) selepas pengesahan Mesyuarat SENAT Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai
2. Jadual Peperiksaan akhir pada minggu ke-13 Dicapai
(Minggu Ke 6
24 Julai 2014)
Dicapai
(Minggu Ke 13
14 September 2014)
Dicapai
(Minggu Ke 13 7 Disember 2014)
Dicapai
(Minggu Ke 12 18 Februari 2015)
Dicapai
(Minggu Ke 13
3 Mei 2015)
Dicapai
(Minggu Ke 6
26 Julai 2015)
3. Sedia Surat Pengesahan Tamat Pengajian dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terima permohonan Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai Dicapai

Cetak E-mel