Kemasukan Prasiswazah Antarabangsa

UniSZA menawarkan pelbagai kursus, yang terdiri daripada 35 program sarjana muda daripada 11 fakulti di 3 kampus berbeza di Terengganu. Pelajar yang berminat boleh memohon permohonan ijazah seperti berikut:

Carta Aliran Permohonan Sarjana Muda