Kenaikan Pangkat dan Pemangkuan Staf Pentadbiran (Pengurusan dan Profesional)

Kuala Nerus, satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada Staf Pentadbiran (Pengurusan dan Profesional) telah diadakan pada 28 April 2021 bertempat Pejabat Pendaftar, Bangunan Canselori, UniSZA. Penyerahan surat ini telah disampaikan oleh Pendaftar UniSZA. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Encik Wan Azmi bin Wan Mamat di Pejabat Pendaftar dan Encik Mohd Ali bin Hashim di Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan di atas pelantikan sebagai Pegawai Tadbir Gred N48 berkuat kuasa mulai 20 April 2021. Manakala dua (2) orang staf iaitu Encik Wan Fajrulhisyam bin Wan Abdullah di Pusat Islam memangku jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S48 dan Encik Wan Mohd Muslim bin Wan Abdul Wahab di Pusat Pengurusan Harta Benda memangku jawatan Jurutera Gred J48 bermula 20 April 2021 sehingga 31 Ogos 2021.

 2 1000 3 1000 4 1000

 

Print Email

Kenaikan Pangkat Staf Akademik

Kuala Nerus, 5 Mei 2021: Pengurusan Universiti merakamkan ucapan tahniah kepada YBrs. Prof. Ts. Dr. Mokhairi Makhtar di atas pelantikan ke Pensyarah Universiti Gred Khas C VK7 (Profesor) di Fakulti Informatik dan Komputeran berkuat kuasa mulai 4 Mac 2021, Prof. Madya Dr. Wan Rohani binti Wan Taib di atas pelantikan ke Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) di Fakulti Sains Kesihatan berkuat kuasa mulai 16 Februari 2021 dan Prof. Madya Dr. Nashaat Abdelaziz Abdelqader Baioumy di atas kenaikan Gred ke DS53 di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam berkuat kuasa mulai 1 Mei 2021. YBhg. Prof. Dato’ Naib Canselor telah menyampaikan surat pelantikan tersebut di Pejabat Naib Canselor.

DSC 2341 1000 DSC 2347 1000 DSC 2349 1000 DSC 2353 1000

Print Email

More Articles ...