Board of Directors

   

CHAIRMAN

gambar LPU BARU 15072020 OK 1

Tan Sri Dr. Abdullah bin Md. Zin

BOARD MEMBERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DHB1 Profesor Dato' Dr. Hassan Basri  Awang Mat Dahan


TandaSoal

En. Rosli bin Yaakub

 

TandaSoal

(Wakil Kementerian Kewangan)

ProfMadBakor1  Profesor Dato' Mohamad bin Abu Bakar

  TandaSoal

Senator Dato’ Haji Husain Awang

Datuk Seri Azahari  Datuk Seri Mohamed Azahari Mohamed Kamil
AhmadShukri1 Tuan Haji Ahmad Shukri bin Yusoff AliGhazali1 YBrs. Encik Mohamed Ali bin Ghazali
   

 

 

 

 

SECRETARY

 
  IBM
En. Ismail bin Musa
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 


 

 

 

 

 

 

Print