• Utama

Ketua Pusat Tanggungjawab 1

pnc1
Penolong Naib Canselor 
(Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti) 
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamed
fesp
Penolong Naib Canselor
(Penjanaan Pendapatan & Pengkomersialan) 
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid
TandaSoal
Pengarah 

Pusat Teknologi Maklumat 
-
Ir Yasin
Pengarah 
Jabatan Pengurusan Pembangunan 
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

TandaSoalP
Ketua Pustakawan 
Perpustakaan UniSZA 
Puan Norulhuda binti Makhtar (Menjalankan tugas)

rmic2
Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan 
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
cicc11
Pengarah 

Pusat Komunikasi Korporat 
-
AnuarMcafee1
Pengarah
Pusat Antarabangsa 
Encik Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee
aqel3
Pengarah 
Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran 
Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa
EngkuFadzli
Pengarah 
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti 
Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah
ProfNordin
Pengarah 
Pejabat Pengarah Kampus Besut 
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
tncpi1
Pengarah 

Penerbit UniSZA 
Dr. Wan Hishamudin bin Wan Jusoh (Menjalankan tugas)
inspire1
Pengarah 
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam 
Profesor Dr. Fadzli bin Adam
eseri1
Pengarah 
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur 
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juahir
manaf1
Pengarah 
Institut Agrobioteknologi
Profesor Dr. Abdul Manaf bin Ali
TengkuArif1
Pengarah 
Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat 
Profesor Dr. Tengku Mohammad Ariff bin R. Hussin
cicnet
Pengarah 
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan & Pengkomersialan 
Profesor Madya Dr. Fakhrul Anwar bin Zainol
Buloh
Pengarah 
Jabatan Keselamatan 
Encik Hasbullah bin Ismail
bpa1
Ketua
Bahagian Pengurusan Akademik 
Encik Muzafar bin Mohd Din
Syed Azmi
Pengarah 

Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Prof. Madya Dr. Rahimah binti Embong
pi1
Pengarah 

Kolej Kediaman UniSZA 
Prof. Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah
Kptj2018
Pengarah 
Pusat Islam UniSZA 
Prof. Madya Dr. Lazim bin Omar 
DR Roslan
Pengarah 
Pusat Keusahawanan & Kebolehpasaran Pelajar 
Dr. Roslan bin Awang
Dr Loh
Pengarah 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar 
Dr. Abdullah bin Ibrahim 
ps1
Pengarah 
Pusat Sukan & Rekreasi 
Encik Riduan bin Mohamed Arof
DrFazil
Pengarah 
Pusat Kesenian & Warisan 
Dr. Muhamad Fazil bin Ahmad
asasi
Pengarah 
Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA 
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail
uad1
Ketua 
Unit Audit Dalam 
Encik Baharin bin Salim @ Abdullah
Dr Amin
Ketua 

Pusat Kesihatan Pelajar 
Dr. Aminuddin bin Abdul Rahman
cce1
Pengarah 
Pusat Pendidikan Berterusan 
Dr. Mohd Adzim Khalili bin Rohin
ukl1
Ketua 
Metro UniSZA@KL  
Encik Mohamad Muhaymein bin Ahmed Zawawi
NikSaifuddin1
Pengarah 
Pusat Pembangunan Hospital Universiti 
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him
tncpi1
Pengarah 
Pejabat Wakaf dan Infaq UniSZA 
Prof. Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Eng. Ali

agropolis1  
Pengarah

Pusat Pengurusan Ladang
Dr. Abd Jamil bin Zakaria

DrMokhairi
Pengarah 
UniSZA Digital Hub
Prof. Madya Dr. Mokhairi bin Makhtar

 

Cetak E-mel