Print

List of InHouse Library System

1. MyLib Calendar ( Sistem Aktiviti Perpustakaan)

2. Isbatul Hudur ( Sistem Keluar Masuk Pengguna)

3. Iltizam al Ruwwad (Sistem Pematuhan Pengguna)

4. Al Luqotoh (Sistem Lost and Found)

5. e-Room (Sistem Tempahan Bilik Perbincangan dan Karel)

6. e-Lab (Sistem Tempahan Makmal Komputer)

7. SKLT (Sistem Koleksi Laporan Tahunan)

8. SKKA (Sistem Koleksi Khas Arkib)

9. IDC (Sistem InHouse Digital Collection)

10. APPS (Sistem Aplikasi Pengurusan Pusat Sumber)

                         RELATED LINKS 
 

 

 

 

 
                 CONTACT US
           
Open source productions