Print

Division / Unit

BAHAGIAN   UNIT
Bahagian Perancangan Pembangunan Perpustakaan   Unit Pentadbiran & Latihan
    Unit Kewangan
    Unit Kualiti & Audit
Bahagian Pengurusan Teknikal   Unit Pembangunan Koleksi
    - Perolehan Monograf / Bahan Media
    - Perolehan Monograf / Bahan Media
    - Perolehan Bahan Arab
    - Hadiah & Pertukaran
    - Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik
    Unit Pengindeksan & Bibliografi
    - Pengindeksan Monograf & Elektronik/AV
    - Pengindeksan Bahan Arab
Bahagian Pengurusan Perkhidmatan
  Unit Perkhidmatan Maklumat
    - Pendidikan Pengguna
    Perundingan Maklumat
    Unit Perkhidmatan Pelanggan
    - Koleksi Undang-undang
    - Sirkulasi
    Unit Pemasaran Perkhidmatan
    - Promosi & Pemasaran Perkhidmatan
    - Sebaran Maklumat & Media
    Unit Arkib & Pemuliharaan
    - Arkib
    - Pemuliharaan Bahan
    Unit Teknologi Perpustakaan
    - Aplikasi Penyelidikan & Media Digital
                     - Bantuan Penyelidikan
                     - Aplikasi & Teknologi Media
                     - Pendigitalan Bahan
    - Pengurusan Sistem & Web
    - Penyelengaraan ICT
    - Sistem & Web
Perpustakaan Kampus Perubatan
  - Pentadbiran & Latihan
    - Pengurusan Perkhidmatan
    - Pengurusan Teknikal
Perpustakaan Kampus Besut   Pentadbiran & Latihan
    Pengurusan Perkhidmatan
    Pengurusan Teknikal                         RELATED LINKS 
 

 

 

 

 
                 CONTACT US
           
Open source productions