• Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab (2016)

Penulis/Author: Zamri Arifin, Al Muslim Mustapa, Zulazhan Ab. Hali, Mohd Shahrizal Nasir


Pendidikan Bahasa Arab merupakan salah satu bidang yang mendapat tempat dalam sistem pendidikan, khususnya dimalaysia. Para pelajar dari segenap peringkat bermula dari sekolah rendah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi mempunyai peluang untuk mempelajari dan mendalami bahasa arab. Justeru, pemerkasaan bidang bahasa perlu dilakukan secara komprehensif agar bahasa ini terus mendapat tempat dalam kalangan penuntut ilmu. Dalam usaha memperkasakan pendidikan bahasa arab, semua pihak termasuk kementerian, universiti, sekolah, pensyarah, penyelidik, guru, pelajar dan masyarakat awam perlu berganding bahu bagi memastikan hasrat murni ini dapat dicapai. Pelbagai usaha perlu dilaksanakan bagi menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sentiasa dalam keadaan baik dan mantap. Buku kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab ini memperincikan beberapa perkara penting mengenai kualiti guru, pensyarah atau tenaga pengajar bahasa Arab menerusi pelbagai dimensi. Buku yang mengandungi dua belas bab ini membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab merentasi pelbagai peringkat sama ada sekolah mahupun institusi pengajian tinggi. Semua saranan yang dikemukakan dalam buku ini wajar diambil perhatian yang serius oleh para pendidik bahasa Arab agar hasrat untuk memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dapat direalisasikan, selaras dengan tuntutan Islam yang amat mementingkan aspek kualiti terbaik dalam setiap amalan.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Kualiti Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab (2016)

  • Product Code: ISBN 978-967-0899-38-1
  • Availability: In Stock
  • RM 54.00

  • Ex Tax: RM 54.00

Tags: Kualiti, Pengajaran, Pembelajaran, Bahasa Arab, Komprehensif, Isu, Pendidikan, Islam, Amalan