• PROFIL
  • Visi dan Misi

Visi dan Misi

 
VISI
 
Menjadi Sebuah Hospital Universiti Bereputasi Antarabangsa.
 
 
MISI
 
Memberikan sumbangan dan perkhidmatan bermakna kepada rakyat, pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu.