• PROFIL
  • Visi dan Misi

Visi dan Misi

VISI
Menjadi Sebuah Hospital Universiti Bereputasi Antarabangsa.
 
 
MISI
Memberikan sumbangan dan perkhidmatan bermakna kepada rakyat, pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu.