• ARTIKEL
  • Sesi VM Lab bagi perolehan peralatan HPUniSZA bagi 100 katil.

Sesi VM Lab bagi perolehan peralatan HPUniSZA bagi 100 katil.

28 Mac 2021 hingga 1 April 2021 - Rangkuman sekitar Sesi VM Lab bagi perolehan peralatan HPUniSZA bagi 100 katil.
 
Terima kasih diucapkan kepada semua staf UniSZA yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan sesi VM Lab ini.