• PENGURUSAN
 • Lembaga Pengarah Hospital Pengajar UniSZA

Lembaga Pengarah Hospital Pengajar UniSZA

 

Pengerusi                    :  Naib Canselor

Timbalan Pengerusi   :  Timbalan Naib Canselor ( Penyelidikan & Inovasi)

Ahli-Ahli ;

 1. Pendaftar
 2. Bendahari
 3. Penasihat Undang-Undang
 4. Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda
 5. Pengarah Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian
 6. Dekan Fakulti Perubatan
 7. Dekan Fakulti Sains Kesihatan
 8. Dekan Fakulti Farmasi
 9. Wakil KKM (Pengarah Bahagian Amalan Perubatan)
 10. Wakil Masyarakat (Dato’ Dr. Nordiyanah bt Hassan – Mantan Pengarah JKNT

 

Sekretariat / Setiausaha : Pengarah Pusat Pembangunan Hospital Universiti

 

Minit Mesyuarat LPU Bil. 2/2019 – 12 April 2019