• Info Seminar
  • Tema & Subtema

Tema & Subtema

Tema

Buku-Buku Pengajaran Bahasa Arab di Asia Tenggara: Antara Pemantapan dan Penilaian Semula

 

Subtema

a) Pengenalan buku pengajaran bahasa Arab di negara-negara Asia Tenggara .
b) Penilaian dan pemantapan buku pengajaran bahasa Arab di institusi-institusi pendidikan negara-negara Asia Tenggara.
c) Pembentangan solusi untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan buku pengajaran bahasa Arab.
d) Perlaksanaan gerak kerja dalam menyempurnakan penghasilan buku pengajaran bahasa Arab di pelbagai peringkat pengajian.
e) Perancangan masa hadapan terhadap buku pengajaran bahasa Arab di negara-negara Asia Tenggara.