• Banner NSCSN 2017 Baharu

LBnscsn123

National Symposium on Children With Special Needs 2017 (NSCSN 2017) diadakan bertujuan untuk membincang, membahas serta mengambil kira keperluan dan masalah yang dihadapi supaya setiap hasil perbincangan dapat merungkai kekangan yang menjaga golongan itu.

NSCSN ini juga mencari titik keputusan dan mewujudkan sinergi yang boleh memberi inspirasi kepada kerjasama daripada pelbagai pihak, seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; Kementerian Pendidikan; universiti; guru-guru pendidikan khas, pihak NGO; ibubapa dan masyarakat sekeliling untuk kebaikan anak-anak kelainan upaya terutama di pantai timur. Ia juga bertujuan untuk membahas dan menyatukan idea-idea mengenai isu-isu yang berkaitan dengan inisiatif untuk mewujudkan kemajuan semasa dan pusat kepada golongan anak-anak kelainan upaya di pantai timur ini. 

Objektifnscsn2017

 

 

NSCSN ini diharap dapat merangsang perbincangan dan pertukaran idea dalam kalangan profesional, ahli akademik, penyelidik, pembuat dasar, NGO, perunding, pengamal, pegawai-pegawai kerajaan, ibubapa dan pelajar pasca ijazah dalam bidang yang berkaitan.

DKnscsn123

Anjuran B