TAJUK / TITLE : Pembinaan hospital pengajar UniSZA RM600 juta bermula
AKHBAR / NEWSPAPER : Utusan Malaysia Online
TARIKH / DATE : 17/09/2014
HARI / DAY : Rabu (Wed)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan