TAJUK / TITLE : Sambut baik bina hospital pengajar UniSZA
AKHBAR / NEWSPAPER : Sinar Harian
TARIKH / DATE : 21/09/2014
HARI / DAY : Ahad (Sun)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan