TAJUK / TITLE : Pantau lebih ketat
AKHBAR / NEWSPAPER : Harian Metro
TARIKH / DATE : 26/09/2014
HARI / DAY : Jumaat (Fri)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan