TAJUK / TITLE : Kuala Nerus daerah kelapan
AKHBAR / NEWSPAPER : Utusan Malaysia
TARIKH / DATE : 19/09/2014
HARI / DAY : Jumaat (Fri)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan