TAJUK / TITLE : PM pecah tanah hospital UniSZA Khamis ini
AKHBAR / NEWSPAPER : Teganu Kite
TARIKH / DATE : 14/09/2014
HARI / DAY : Ahad (Sun)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan