TAJUK / TITLE : 1328 pelajar baharu mendaftar di UniSZA
AKHBAR / NEWSPAPER : Kosmo
TARIKH / DATE : 03/09/2014
HARI / DAY : Rabu (Wed)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan