TAJUK / TITLE : Kuala Nerus daerah baharu Terengganu
AKHBAR / NEWSPAPER : Berita Harian
TARIKH / DATE : 19/09/2014
HARI / DAY : Khamis (Thu)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan