TAJUK / TITLE : 31873 pelajar daftar masuk 10 universiti
AKHBAR / NEWSPAPER : Berita Harian
TARIKH / DATE : 02/09/2014
HARI / DAY : Selasa (Tue)
MUKA SURAT / PAGE : -
ISU / ISSUE : Tidak dipilih / Uncategorized
SEKSYEN / SECTION : Tidak dipilih / Uncategorized
Teks Keratan