Jadual Sidang Graduan


JADUAL SIDANG, RAPTAI, PENGAMBILAN DAN PENGHANTARAN PAKAIAN AKADEMIK (JUBAH) GRADUAN MAJLIS IDUL ILMI KONVOKESYEN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN KE-13
27-30 MAC 2022

TARIKH
SIDANG
FAKULTI PROGRAM TARIKH AMBIL JUBAH TARIKH HANTAR JUBAH RAPTAI
GRADUAN
27/3/2022
AHAD
(PAGI)
SIDANG 1
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH  DOKTOR FALSAFAH

25/3/2022
JUMAAT

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS

27&28/3/2022
AHAD & ISNIN

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS

25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS
 SARJANA
 FAKULTI PERUBATAN  IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN
27/3/2022
AHAD
(PETANG)
SIDANG 2
 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH  DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN

25/3/2022
JUMAAT

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
      

28/3/2022
ISNIN

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
      

25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT : DABS
      
 FAKULTI SAINS KESIHATAN  SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)
 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN)
 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
 FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN  IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN
28/3/2022
ISNIN
(PAGI)
SIDANG 3
 FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN  IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 26/3/2022
SABTU

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
28&29/3/2022
ISNIN & SELASA

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
 25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS
 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN
 FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI  IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN)
 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
28/3/2022
ISNIN
(PETANG)
SIDANG 4
 FAKULTI INFORMATIK DAN KOMPUTERAN
 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN
26/3/2022
SABTU

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
          
29/3/2022
SELASA

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
          
 25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS   
 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN
 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN
 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA ) DENGAN KEPUJIAN
 FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN  IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK
 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN
 FAKULTI UNDANG-UNDANG DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA  IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN
29/3/2022
SELASA
(PAGI)
SIDANG 5
 FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM  IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN  27/3/2022
AHAD

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
29&30/3/2022
SELASA & RABU

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS
 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN
 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN
 FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI  IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (REKA BENTUK PRODUK)
 SARJANA MUDA REKA BENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN
29/3/2022
SELASA
(PETANG)
SIDANG 6
 FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM  IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN  27/3/2022
AHAD

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
 30/3/2022
SELASA

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS 
 25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS  
 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN
 FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI  DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN
 DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN
 FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI  DIPLOMA PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL)
 FAKULTI UNDANG-UNDANG DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA  DIPLOMA UNDANG-UNDANG
 FAKULTI SAINS KESIHATAN  DIPLOMA FISIOTERAPI
 DIPLOMA RADIOGRAFI
 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
30/3/2022
RABU
(PAGI) SIDANG 7
 FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM  DIPLOMA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH 28/3/2022
ISNIN

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
 30&31/3/2022
RABU & KHAMIS

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS  
 25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS
 DIPLOMA BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB
 DIPLOMA DAKWAH
 DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 DIPLOMA PENTADBIRAN ISLAM
 DIPLOMA SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM
 DIPLOMA SYARIAH
 DIPLOMA USULUDDIN
30/3/2022
RABU
(PETANG)
SIDANG 8
 FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN
 DIPLOMA KEWANGAN 28/3/2022
ISNIN

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
31/3/2022
KHAMIS

MASA :
8.30 PAGI - 4.30
PETANG

TEMPAT :
BILIK PAKAIAN
AKADEMIK, DABS
 25/3/2022
JUMAAT

MASA :
10.00 PAGI

TEMPAT :
DABS
 DIPLOMA PEMASARAN
 DIPLOMA PENGAJIAN BANK
 DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS
 DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 DIPLOMA PERAKAUNAN
 DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA
 FAKULTI PERUBATAN  DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN
 FAKULTI INFORMATIK DAN KOMPUTERAN  DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA)

Print Email