Aplikasi Web Mudah Alih

Mobile Banner

Kini anda boleh melayari portal versi mudahalih menerusi Telefon Bimbit atau Tablet dengan hanya melalui www.unisza.edu.my/kolejkediaman.
Capaian versi ini merupakan antaramuka ringkas bagi portal Kolej Kediaman UniSZA.

Cetak