Blok KKKB

Keselesaan kehidupan di kampus

Keselesaan kehidupan di kampus

UniSZA merupakan antara kampus universiti awam yang terindah dan nyaman serta sesuai untuk suasana pembelajaran. Dari segi persekitarannya yang menghijau dan menjadi tempat persinggahan kepada 135 spesis burung, UniSZA adalah tempat yang selesa untuk masyarakat pelbagai kaum hidup dalam suasana yang harmoni dan bekerjasama.
Kolej-kolej kediaman di UniSZA

Kolej-kolej kediaman di UniSZA

UniSZA menyediakan sebanyak lima buah kolej kediaman untuk memberikan keselesaan penginapan kepada mahasiswa. Setiap kolej kediaman mampu menampung antara 1000 hingga 2000 orang mahasiswa dalam satu-satu masa. Penginapan yang selesa akan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan para mahasiswa sama ada dari segi aspek sosial, akademik dan kesukanan.

Cetak