Piagam Pelanggan

  1. Menyediakan kemudahan penginapan yang selesa kepada semua mahasiswa/i.
  2. Menjamin keselesaan dan keselamatan mahasiswa/i sepanjang pengajian di UniSZA.
  3. Mewujudkan persekitaran penginapan yang mampu melahirkan suasana masyarakat kampus yang harmoni, kondusif dan selamat.
  4. Memastikan semua aspek berkaitan kebajikan dan kesihatan mahasiswa/i sentiasa diutamakan.

Cetak